Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

 

Uprzejmie informujemy, iż oświadczenia majątkowe z lat poprzednich, zamieszczone są na starej wersji BIP - www.garbow.bip.lublin.pl i będą zmigrowane w 2013 roku - informacja w Aktualnościach na www.garbow.bip.lublin.pl

Szkoła Podstawowa w Garbowie
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Zespół Szkół w Garbowie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Garbowie
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Szkoła Podstawowa w Woli Przybysławskiej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 - koniec kadencji dyrektora
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Szkoła Podstawowa w Woli Przybysławskiej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 - początek kadencji dyrektora
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Garbowie
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie za rok 2018
Szkoła Podstawowa w Bogucinie
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Szkoła Podstawowa w Przybysławicach
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Zespół Szkół w Przybysławicach
Oświadczenie za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 - początek zatrudnienia
Referat Finansowo - Księgowy i Podatkowy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie za rok 2018
oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garbowie
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Szkoła Podstawowa w Bogucinie
Oświadczenie za rok 2018
oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013