Formularze podatkowe

UWAGA - ZMIANA ADRESU SIEDZIBY ORGANU PODATKOWEGO

Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzeniem nazw ulic dla miejscowości Garbów, w części adresowej właściwych formularzy podatkowych, określając siedzibę organu podatkowego, w adresie siedziby organu podatkowego (WÓJT GMINY GARBÓW), zamiast Garbów 28, należy wpisać ul. Krakowskie Przedmieście 50.

od do