Posiadające osobowość prawną

Dane jednostkiData dodania do BIPWięcej informacji
Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie
Krakowskie Przedmieście 54
21-080 Garbów
(081) 5018069
14-05-2013 08:56:31
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garbowie
Parkowa 1
21-080 Garbów
(081) 5018034
14-05-2013 08:58:55
Wójt Gminy Garbów
ul. Krakowskie Przedmieście 50
21-080 Garbów
81 5018063
81 5018070

www.garbow.pl
10-05-2011 12:07:33