Obsada

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Małgorzata Sanaluta Stanowisko: Zastępca Wójta Gminy
Telefon: 81 5018063
Email:
Godziny przyjęć:

Godziny 7:30-15:30, pokój nr 7


Obowiązki:

Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

- podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod niobecność Wójta poprzez: reprezentowanie Urzędu na zewnątrz, prowadzenie bieżących spraw Gminy, podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu, zapewnienie przestrzegania prawa poprzez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu, czuwanie nad terminowością wykonywania zadań Urzędu, wydawanie decyzji administarcyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administarcji publicznej, przyjmowanie skarg i wniosków od interesantów oraz od pracowników Urzędu;

- koordynowanie spraw związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych Unii Europejskiej na prowadzone przez gminę inwestycje, modernizacje oraz remonty;

- wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa w obszarze kompetencji Wójta.

2006-2010 1
Małgorzata Sanaluta Stanowisko: Zastępca Wójta Gminy
Telefon: 81 5018063
Email:
Godziny przyjęć:

Godziny 7:30-15:30, pokój nr 7


Obowiązki:

Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

- podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod niobecność Wójta poprzez: reprezentowanie Urzędu na zewnątrz, prowadzenie bieżących spraw Gminy, podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu, zapewnienie przestrzegania prawa poprzez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu, czuwanie nad terminowością wykonywania zadań Urzędu, wydawanie decyzji administarcyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administarcji publicznej, przyjmowanie skarg i wniosków od interesantów oraz od pracowników Urzędu;

- koordynowanie spraw związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych Unii Europejskiej na prowadzone przez gminę inwestycje, modernizacje oraz remonty;

- wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa w obszarze kompetencji Wójta.

2
Małgorzata Sanaluta Stanowisko: Zastępca Wójta Gminy
Telefon: 81 5018063
Email:
Godziny przyjęć:

Godziny 7:30-15:30, pokój nr 7


Obowiązki:

Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

- podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod niobecność Wójta poprzez: reprezentowanie Urzędu na zewnątrz, prowadzenie bieżących spraw Gminy, podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu, zapewnienie przestrzegania prawa poprzez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu, czuwanie nad terminowością wykonywania zadań Urzędu, wydawanie decyzji administarcyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administarcji publicznej, przyjmowanie skarg i wniosków od interesantów oraz od pracowników Urzędu;

- koordynowanie spraw związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych Unii Europejskiej na prowadzone przez gminę inwestycje, modernizacje oraz remonty;

- wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa w obszarze kompetencji Wójta.

 

 

2002-2006 3