Podział Gminy Garbów na okręgi wyborcze (Uchwała RG Nr XXIX/199/18 z 8 marca 2018 r.)

od do