Pracownicy wydający decyzje w imieniu Wójta

 

Uprzejmie informujemy, iż oświadczenia majątkowe z lat poprzednich, zamieszczone są na starej wersji BIP - www.garbow.bip.lublin.pl i będą zmigrowane w 2013 roku - informacja w Aktualnościach na www.garbow.bip.lublin.pl

Referat Finansowo - Księgowy i Podatkowy
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Referat Finansowo - Księgowy i Podatkowy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Referat Finansowo - Księgowy i Podatkowy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok - 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej i dróg gminnych
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Referat Finansowo - Księgowy i Podatkowy
Oświadczenie za rok 2018