Skład Rady Gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Wiesław Ostapiński Stanowisko: Przewodniczący
2006-2010 1
Stanisław Poleszak Stanowisko: Z-ca Przewodniczącego
2006-2010 2
Wiesław Dados Stanowisko: Członek
2006-2010 3
Mariusz Glegoła Stanowisko: Członek
2006-2010 4
Henryka Głowacka Stanowisko: Członek
2006-2010 5
Teresa Jóźwiak Stanowisko: Członek
2006-2010 6
Zenon Koput Stanowisko: Członek
2006-2010 7
Tomasz Kowalczyk Stanowisko: Członek
2006-2010 8
Krzysztof Misztal Stanowisko: Członek
2006-2010 9
Tomasz Płowaś Stanowisko: Członek
2006-2010 10
Leszek Rusinek Stanowisko: Członek
2006-2010 11
Jan Sołyga Stanowisko: Członek
2006-2010 12
Henryk Węgielski Stanowisko: Członek
2006-2010 13
Sławomir Wójcik Stanowisko: Członek
2006-2010 14
Wiesława Zwolak Stanowisko: Członek
2006-2010 15
Jan Kazimierz Dudzik Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy Garbów
Godziny przyjęć:

Przewodniczący rady gminy przyjmuje interesantów
w czwartki w godz. 10.00 – 12.00

W Urzędzie Gminy Garbów

 


2010-2014 16
Zenon Koput Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Garbów
2010-2014 17
Piotr Adamczyk Stanowisko: Radny Gminy Garbów
2010-2014 18
Tadeusz Grzegorz Barszcz Stanowisko: Radny Gminy Garbów
2010-2014 19
Katarzyna Chabros Stanowisko: Radna Gminy Garbów
2010-2014 20
Dariusz Jerzy Grabarz Stanowisko: Radny Gminy Garbów
2010-2014 21
Lidia Janina Michoń Stanowisko: Radna Gminy Garbów
2010-2014 22
Agnieszka Nalewajek Stanowisko: Radna Gminy Garbów
2010-2014 23
Wiesław Ostapiński Stanowisko: Radny Gminy Garbów
2010-2014 24
Jacek Poleszak Stanowisko: Radny Gminy Garbów
2010-2014 25
Artur Rybkowski Stanowisko: Radny Gminy Garbów
2010-2014 26
Marcin Skałecki Stanowisko: Radny Gminy Garbów
2010-2014 27
Stanisław Sumorek Stanowisko: Radny Gminy Garbów
2010-2014 28
Tadeusz Michał Tarka Stanowisko: Radny Gminy Garbów
2010-2014 29
Wiesława Zwolak Stanowisko: Radna Gminy Garbów
2010-2014 30
Katarzyna Chabros Stanowisko: Przewodnicząca Rady Gminy Garbów
Godziny przyjęć:

Przewodnicząca Rady Gminy Garbów

przyjmuje Interesantów w czwartki,

w godz. 10.30 – 11.30,

w Urzędzie Gminy Garbów, pok. nr 15


2014-2018 31
Zenon Koput Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Garbów
2014-2018 32
Piotr Adamczyk Stanowisko: Radny Gminy Garbów
2014-2018 33
Jan Banaszek Stanowisko: Radny Gminy Garbów
2014-2018 34
Józef Chałas Stanowisko: Radny Gminy Garbów
2014-2018 36
Wiesław Dados Stanowisko: Radny Gminy Garbów - wygaśnięcie mandatu radnego z dniem 10 maja 2018 r.
2014-2018 37
Bożena Jadwiga Grabarz Stanowisko: Radna Gminy Garbów
2014-2018 38
Dariusz Kulikowski Stanowisko: Radny Gminy Garbów
2014-2018 39
Lidia Janina Michoń Stanowisko: Radna Gminy Garbów
2014-2018 40
Agnieszka Irena Pasternak Stanowisko: Radna Gminy Garbów
2014-2018 41
Jacek Poleszak Stanowisko: Radny Gminy Garbów
2014-2018 42
Stanisław Sumorek Stanowisko: Radny Gminy Garbów
2014-2018 43
Mariusz Łukasz Szalast Stanowisko: Radny Gminy Garbów
2014-2018 44
Henryk Węgielski Stanowisko: Radny Gminy Garbów
2014-2018 45
Wiesława Zwolak Stanowisko: Radna Gminy Garbów - wygaśnięcie mandatu radnej z dniem 29 maja 2018 r.
2014-2018 46
Piotr Adamczyk Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy Garbów
Godziny przyjęć:

Przewodniczący Rady Gminy Garbów

przyjmuje Interesantów w poniedziałki,

w godz. 10.00 – 11.00,

w Urzędzie Gminy Garbów, pok. nr 15


2018-2023 47
Stanisław Sumorek Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Garbów
2018-2023 48
Andrzej Dariusz Beda Stanowisko: Radny Gminy Garbów
2018-2023 49
Piotr Chabros Stanowisko: Radny Gminy Garbów
2018-2023 50
Andrzej Stanisław Filipek Stanowisko: Radny Gminy Garbów
2018-2023 51
Stanisław Wiesław Garnek Stanowisko: Radny Gminy Garbów
2018-2023 52
Bożena Jadwiga Grabarz Stanowisko: Radna Gminy Garbów
2018-2023 53
Lidia Janina Michoń Stanowisko: Radna Gminy Garbów
2018-2023 54
Waldemar Paruch Stanowisko: Radny Gminy Garbów
2018-2023 55
Agnieszka Irena Pasternak Stanowisko: Radna Gminy Garbów
2018-2023 56
Stanislaw Pikul Stanowisko: Radny Gminy Garbów
2018-2023 57
Jacek Poleszak Stanowisko: Radny Gminy Garbów
2018-2023 58
Sylwester Pszczoła Stanowisko: Radny Gminy Garbów
2018-2023 59
Marcin Czesław Sokołowski Stanowisko: Radny Gminy Garbów
2018-2023 60
Mariusz Łukasz Szalast Stanowisko: Radny Gminy Garbów
2018-2023 61