Komisje doraźne powoływane przez Radę Gminy do określonych zadań:

od do