Wójt Gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Kazimierz Firlej Stanowisko: Wójt gminy
Telefon: (81) 5018063
Email:
2006-2010 1
Kazimierz Firlej Stanowisko: Wójt Gminy Garbów
Telefon: (81) 5018063
Email:
Godziny przyjęć:

Urząd Gminy Garbów, pokój nr 11a


pracuje w następujących godzinach

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.30 do 15.30


Obowiązki:

Zadania Wójta

Wójt jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez:
właściwy podział zadań między członków kierownictwa Urzędu tj: Wójta, Z-cy Wójta, Sekretarza i Skarbnika,
prawidłowe określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy pracowników Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych,
ustalanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu,
stosowanie właściwej polityki kadrowej w Urzędzie preferującej faktyczne kwalifikacje i kompetencje,
właściwe i terminowe załatwianie spraw obywateli.

Zadania Wójta:
kieruje bieżącymi sprawami gminy,
reprezentuje gminę na zewnątrz,
w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, podejmuje czynności należące do kompetencji Wójta,
wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej w indywidualnych sprawach,
składa jednoosobowo oświadczenie woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności gminy w przypadku udzielenia mu takiego upoważnienia przez Radę,
prowadzi gospodarkę finansową gminy,
ogłasza uchwały Rady Gminy w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkłada uchwały Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
odpowiada za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie,
koordynuje działalność służb użyteczności publicznej,
załatwia wnioski i postulaty posłów i senatorów oraz interpelacje radnych,
nawiązuje stosunek pracy z pracownikami samorządowymi oraz je rozwiązuje,
podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych organów,
wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Wójta przepisami prawa, uchwałami Rady.
może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy lub Sekretarzowi.

2010-2014 2
Kazimierz Firlej Stanowisko: Wójt Gminy Garbów
Telefon: (81) 5018063
Email:
Godziny przyjęć:

Urząd Gminy Garbów, pokój nr 11a

pracuje w następujących godzinach

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.30 do 15.30


Obowiązki:

Zadania Wójta

Wójt jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez:
właściwy podział zadań między członków kierownictwa Urzędu tj: Wójta, Z-cy Wójta, Sekretarza i Skarbnika,
prawidłowe określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy pracowników Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych,
ustalanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu,
stosowanie właściwej polityki kadrowej w Urzędzie preferującej faktyczne kwalifikacje i kompetencje,
właściwe i terminowe załatwianie spraw obywateli.

Zadania Wójta:
kieruje bieżącymi sprawami gminy,
reprezentuje gminę na zewnątrz,
w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, podejmuje czynności należące do kompetencji Wójta,
wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej w indywidualnych sprawach,
składa jednoosobowo oświadczenie woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności gminy w przypadku udzielenia mu takiego upoważnienia przez Radę,
prowadzi gospodarkę finansową gminy,
ogłasza uchwały Rady Gminy w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkłada uchwały Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
odpowiada za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie,
koordynuje działalność służb użyteczności publicznej,
załatwia wnioski i postulaty posłów i senatorów oraz interpelacje radnych,
nawiązuje stosunek pracy z pracownikami samorządowymi oraz je rozwiązuje,
podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych organów,
wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Wójta przepisami prawa, uchwałami Rady.
może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy lub Sekretarzowi.

2014-2018 3
Kazimierz Firlej Stanowisko: Wójt Gminy Garbów
Telefon: (81) 5018063
Email:
Godziny przyjęć:

Urząd Gminy Garbów, pokój nr 11a

pracuje w następujących godzinach

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.30 do 15.30


Obowiązki:

Zadania Wójta

Wójt jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez:
właściwy podział zadań między członków kierownictwa Urzędu tj: Wójta, Z-cy Wójta, Sekretarza i Skarbnika,
prawidłowe określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy pracowników Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych,
ustalanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu,
stosowanie właściwej polityki kadrowej w Urzędzie preferującej faktyczne kwalifikacje i kompetencje,
właściwe i terminowe załatwianie spraw obywateli.

Zadania Wójta:
kieruje bieżącymi sprawami gminy,
reprezentuje gminę na zewnątrz,
w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, podejmuje czynności należące do kompetencji Wójta,
wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej w indywidualnych sprawach,
składa jednoosobowo oświadczenie woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności gminy w przypadku udzielenia mu takiego upoważnienia przez Radę,
prowadzi gospodarkę finansową gminy,
ogłasza uchwały Rady Gminy w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkłada uchwały Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
odpowiada za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie,
koordynuje działalność służb użyteczności publicznej,
załatwia wnioski i postulaty posłów i senatorów oraz interpelacje radnych,
nawiązuje stosunek pracy z pracownikami samorządowymi oraz je rozwiązuje,
podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych organów,
wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Wójta przepisami prawa, uchwałami Rady.
może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy lub Sekretarzowi.

2018-2023 4