Skład Komisji Rewizyjnej

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Wiesław Dados Stanowisko: Przewodniczący
2006-2010 1
Teresa Jóźwiak Stanowisko: Członek
2006-2010 2
Leszek Rusinek Stanowisko: Z-ca Przewodniczącego
2006-2010 3
Wiesława Zwolak Stanowisko: Członek
2006-2010 4
Wiesław Ostapiński Stanowisko: Przewodniczący
2010-2014 5
Tadeusz Grzegorz Barszcz Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego
2010-2014 6
Jacek Poleszak Stanowisko: Członek
2010-2014 7
Dariusz Jerzy Grabarz Stanowisko: Członek
2010-2014 8
Agnieszka Irena Pasternak Stanowisko: Przewodnicząca
2014-2018 9
Piotr Adamczyk Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego
2014-2018 10
Jan Banaszek Stanowisko: Członek
2014-2018 11
Wiesław Dados Stanowisko: Członek
2014-2018 12
Stanisław Sumorek Stanowisko: Członek
2014-2018 13
Agnieszka Irena Pasternak Stanowisko: Przewodnicząca
2018-2023 14
Waldemar Paruch Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego
2018-2023 15
Andrzej Stanisław Filipek Stanowisko: Członek
2018-2023 16
Andrzej Dariusz Beda Stanowisko: Członek
2018-2023 17
Marcin Czesław Sokołowski Stanowisko: Członek
2018-2023 18